• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta
Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Bình Dương có bề dày phát triền hơn 10 năm tính từ năm được thành lập 2006 và là một trong những khoa đầu tiên của nhà trường. Hiệ ... phanmemdaotao.com thienhaso.com