Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương lần thư II, nhiệm kỳ 2019-2022

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM – HÀN QUỐC BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2019-2022 DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP.      Căn cứ Kế hoạch số 76-KH/ĐTN ngày Chi tiết…