Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương đạt giải nhất hội thi sáng tạo kỹ thuật khối giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ I – năm 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM – HÀN QUỐC BÌNH DƯƠNG ĐẠT GIẢI NHẤT HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT KHỐI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ I – Năm 2018 Nhằm tăng cường công tác nghiên cứu Chi tiết…