Đoàn thể

Công đoàn và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương đoàn kết, quyết thắng, vững mạnh.

Fanpage đoàn trường việt hàn: https://www.facebook.com/doantruongviethan/

Fanpage đoàn trường việt hàn: Fanpage đoàn trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương
DTN