Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT NAM – HÀN QUỐC BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Đường Đồng Cây Viết, KP1, Phường Phú Mỹ, TP.TDM, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3822.460 – 0274.3825.665

Email: phonghanhchinhviethan@gmail.com

 

SỐ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG, KHOA

 

STT Phòng, Khoa Số Điện Thoại
1 Phòng TC-HC 0274.3822.460
2 Phòng TC-KT 0274.3878.020
3 Phòng Đào tạo (Cs1) 0274.3870.304
4 Phòng Đào tao (Cs2) 0274.3825.665
5 Phòng Tuyển sinh-QHDN (Cs1) 0274.3872.127
6 Phòng Tuyển sinh-QHDN (Cs2) 0274.3872.261
7 Phòng QLHSSV (Cs1) 0274.3858.374
8 Phòng QLHSSV (Cs2) 0274.3870.528
9 Khoa Lái xe 0274.3822.417
10 Ký túc xá 0274.3872.455
11 Bảo vệ cổng (Cs2) 0274.3871.549