• Youtube Ctta
 • Google plus Ctta
 • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

04:35 | 21/01/2020
 •  

1. Thông tin chung về nghề:

 • Mã nghề: 6480202
 • Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông
 • Đối tượng tuyển sinh:
 • Cao đẳng: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương,
 • Cao đẳng liên thông: tốt nghiệp Trung cấp, hoàn thành 4 môn VH THPT bổ sung (Văn - Toán - Lý - Hóa),
 • Thời gian đào tạo:
 • Cao đẳng: 2,5 năm
 • Cao đẳng liên thông: 1,5 năm

2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

 • Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
 • Cài đặt máy tính;
 • Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
 • Xử lý các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
 • Vận hành quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;
 • Thiết kế và quản trị website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Thiết kế, chỉnh sửa ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
 • Lập kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.
 • Kèm cặp và hướng dẫn kỹ thuật viên bậc thấp.

 

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:

 • Chuyên viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng;
 • Chuyên viên thiết kế phần mềm ứng dụng;
 • Chuyên viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
 • Chuyên viên thiết kế và quản trị website;
 • Chuyên viên thiết kế đa phương tiện.
 • Sinh viên cũng làm việc được trong các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phần mềm tin học như: lập trình viên phần mềm ứng dụng, chuyên viên thiết kế web, chuyên viên kiểm thử phần mềm.
 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ:
Các tin khác