• Youtube Ctta
 • Facebook Ctta

Thông báo

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV năm học 2021-2022

04:10 | 04/10/2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức "Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV"

năm học 2021 – 2022

 

 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 và Kế hoạch hoạt động công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2021 – 2022.  Nhà trường lập kế hoạch triển khai tổ chức “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV” năm học 2021 – 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tuyên truyền phổ biến về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp một số thông tin cơ bản và cần thiết về những nội dung liên quan đến người học được đề cập trong Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ Trường Cao đẳng nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật pháp của HSSV.

2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, rèn luyện, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật và công tác HSSV;  phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các biện pháp về phòng, chống dịch COVID-19; Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; Các quy định pháp luật xử lý vi phạm hành chính, hình sự đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm nói chung, COVID-19 nói riêng.

4. Việc tổ chức “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV” năm học 2021 – 2022 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt học tập và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Giám hiệu Trường.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

 1. Hình thức tổ chức: Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa theo hình thức trực tuyến (online).
 2. Đối tượng: Tất cả tân HSSV nhập học năm 2021.
 3. Thời gian:
 • Đối với học sinh Trung cấp: Hoàn thành khóa học Sinh hoạt chính trị đầu khóa từ ngày 07/10/2021 đến trước ngày 14/10/2021.

 

- Đối với sinh viên Cao đẳng: sinh hoạt từ 07h30’ – 11h30’ ngày 11/10/2021 (tích hợp chương trình nhập học).

- Các lớp Cao đẳng liên thông: sinh hoạt từ 07h30’ – 11h30’ ngày 27/12/2021 (tích hợp chương trình nhập học).

 1. Cách thức tham gia:
 1. Đối với các lớp Trung cấp

- Bước 1: Học sinh truy cập website Trường https://viethanbd.edu.vn/, tìm trong mục Đào tạo, chọn Đào tạo trực tuyến, (hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ: https://viethanbd.lms.vnedu.vn/).

- Bước 2: Học sinh đăng nhập bằng tài khoản của mình (chọn Đăng nhập bằng Tên đăng nhập / Email), sau đó chọn khóa học “Sinh hoạt chính trị đầu khóa”.

- Bước 3: Chọn Vào học, hoàn thành đầy đủ các bài học của khóa học.

Lưu ý:

* Đây là khóa học bắt buộc đối với HSSV khóa mới. Vì vậy HSSV phải hoàn thành tất cả các nội dung của khóa học thì hệ thống mới ghi nhận hoàn thành. HSSV có thể tham gia khóa học vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trường hợp HSSV không hoàn thành khóa học thì phải học lại.

* Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) gửi tài liệu, video hướng dẫn HSSV sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến của trường.

b. Đối với các lớp Cao đẳng, Cao đẳng liên thông:

Thực hiện sinh hoạt chính trị đầu khóa được thực hiện tích hợp vào chương trình nhập học và sinh hoạt đầu khóa.

 1. Nội dung sinh hoạt:

- Giới thiệu tổng quan về Trường: cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển (BGH t/h)

- Các quy định, quy chế về công tác đào tạo, thi – kiểm tra – tốt nghiệp, học văn hóa bổ sung, học lại – thi lại, chuyển lớp/ ngành, liên thông (phòng Đào tạo t/h)

- Thực tập tốt nghiệp, giới thiệu việc làm, khởi nghiệp (phòng ĐN-QLKH t/h)

- Các quy định về chế độ, chính sách, công tác HSSV; văn hóa ứng xử; biện pháp phòng, chống Covid-19 (phòng CT HSSV t/h)

- Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ - đội - nhóm, văn hóa - văn nghệ - TDTT (Đoàn TN t/h)

- Phổ biến kiến thức về chủ quyền biển đảo, an toàn khi tham gia giao thông, an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn, phòng cháy chữa cháy (mời chuyên gia – phòng CT-HSSV phụ trách)

III. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP:

- Các tài liệu phục vụ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW và Bộ LĐ-TB&XH.

- Các tài liệu: Luật Giáo dục nghề nghiệp; Luật An ninh mạng và các văn bản quy phạm pháp luật khác; Điều lệ Trường Cao đẳng; Quy chế đào tạo; Quy chế công tác HSSV; Quy chế công tác HSSV nội trú, ngoại trú; Quy định về văn hóa ứng xử trong CS GDNN; Sổ tay học sinh, sinh viên; tài liệu về giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tài liệu về giáo dục an toàn giao thông, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, ...

- Các tài liệu về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Công tác HSSV chủ trì thực hiện

- Lập kế hoạch và tổ chức “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho học sinh, sinh viên”.

- Phát hành Sổ tay Học sinh – Sinh viên điện tử (PDF).

- Kiểm tra, đôn đốc việc học tập của học sinh, sinh viên.

- Báo cáo nội dung được phân công theo lịch học.

- Thực hiện báo cáo kết quả “Sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV” với nhà trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức đánh giá kết quả đợt sinh hoạt kết hợp với đánh giá rèn luyện của HSSV.

2. Các công tác phối hợp

- Khoa CNTT phối hợp thực hiện kỹ thuật tạo và tải tài liệu khóa học lên hệ thống  đào tạo trực tuyến của Trường.

- Các đơn vị có liên quan, chuẩn bị nội dung công việc và phối hợp phòng CT HSSV thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch.

3. Tiến độ thực hiện:

- Xây dựng, ban hành kế hoạch: 27/9/2021 – 01/10/2021

- Hoàn thành tạo khóa học Sinh hoạt chính trị đầu khóa: 06/10/2021

- Các báo cáo viên chuẩn bị nội dung và gửi tài liệu hướng dẫn về cho đ/c Trần Thị Diệu Hồng - phòng Công tác HSSV - trước ngày 06/10/2021.

- Thực hiện sinh hoạt: theo thời gian từng đợt nêu trong kế hoạch

- Báo cáo kết quả hoàn thành chậm nhất 01 tuần sau khi kết thúc mỗi đợt sinh hoạt./.

 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ:
Các tin khác