• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Tin tuyển dụng

03:43 | 09/10/2020
03:43 | 09/10/2020
02:31 | 08/09/2020
Tuyển dụng lập trình viên DOT NET Tuyển gấp một số vị trí lập trình C# winform, ASP.NET webform và chuyên viên triển khai phần mềm.
02:35 | 01/09/2020
Cơ hội nghề nghiệp sau đợt dịch Covid-19 Trong bối cảnh dịch Covid-19, GDP toàn cầu năm 2020 dự báo ảnh hưởng khoảng 1.000 tỷ USD, tương lai kinh tế và nghề nghiệp sẽ được nhìn nhận và đánh giá lại.
02:35 | 01/09/2020
Cập nhật các xu hướng tuyển dụng nhân sự năm 2020 Xu hướng sử dụng mạng xã hội đã trở thành công cụ chính trong việc tuyển dụng nhân sự
12:00 | 08/09/2019
Trang thông tin tuyển dụng nhân sự nổi tiếng hiện nay
12:00 | 08/09/2019
Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp tại trường Việt Hàn Bình Dương Đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và khu vực Đông Nam bộ với hàng chục khu công nghiệp đang hoạt động, bên cạnh việc chú trọng đào tạo tay nghề chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh – sinh viên, nhà trường còn tập trung tìm kiếm các đối tác phù hợp để liên kết đào tạo, tạo điều kiện học tập, thực tập nhằm mang đến cho các em cơ hội việc làm lớn. phanmemdaotao.com thienhaso.com