• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông tin tuyển sinh

02:35 | 08/09/2020
Tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên cao đăng 2020
10:47 | 08/09/2020
Thông tin tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, cao đẳng liên thông Thông tin tuyển sinh cao đẳng, trung cấp, cao đẳng liên thông Trường Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương
03:36 | 06/09/2020
Các chính sách ưu đãi người học tại trường Việt Hàn Bình Dương Bên cạnh các chính sách chung của Nhà nước dành cho học sinh – sinh viên như: miễn, giảm học phí; cấp phát học bổng cho học sinh – sinh viên… nhà trường còn phối hợp với các doanh nghiệp, lựa chọn những học sinh – sinh viên có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện để trao học bổng khuyến khích học tập bằng nguồn tài trợ của các doanh nghiệp.
01:30 | 07/03/2020
Thông báo tuyển sinh năm 2020 phanmemdaotao.com thienhaso.com