• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Sinh viên, học sinh nghỉ học từ ngày 01/6/2021 để phòng chống dịch Covid-19

07:00 | 31/05/2021
Sinh viên, học sinh Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương nghỉ học từ ngày 01/6/2021 để phòng chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới về thời gian đi học trở lại.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác