• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta
Công nghệ ô tô
Công nghệ ô tô Mục tiêu đào tạo cụ thể: Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong ngành Công nghệ ôtô; Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo ...
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Becamex tuyển dụng nhân viên bán hàng, nhân sự, kỹ thuật xản xuất, công nhân cơ khí, lái xe nâng
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Becamex tuyển dụng nhân viên bán hàng, nhân sự, kỹ thuật xản xuất, công nhân cơ khí, lái xe nâng Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Becamex tuyển dụng nhân viên bán hàng, nhân sự, kỹ thuật xản xuất, công nhân cơ khí, lái xe nâng. Liên hệ Mr Trung - Trưởng phòng tổ chức hành chính theo số điện thoạ ...
Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Bình Dương có bề dày phát triền hơn 10 năm tính từ năm được thành lập 2006 và là một trong những khoa đầu tiên của nhà trường. Hiệ ...