• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thông tin tuyển sinh

08:29 | 17/03/2021
Thông báo tuyển sinh cao đẳng, trung cấp năm 2021 Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương là trường công lập (mã trường CDD 4403). Năm 2021, Trường tuyển sinh các nghề học cụ thể như sau:
04:21 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Quản trị mạng máy tính Xét tuyển ngành Quản trị mạng máy tính năm 2021
04:19 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Xét tuyển ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí năm 2021
04:17 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển ngành Kế toán doanh nghiệp năm 2021
04:14 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Công nghệ Hàn Xét tuyển ngành Công nghệ Hàn năm 2021
04:12 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Cơ điện tử Xét tuyển ngành Cơ điện tử năm 2021
04:10 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Điện công nghiệp Xét tuyển ngành Điện công nghiệp năm 2021
04:07 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Điện tử công nghiệp Xét tuyển ngành Điện tử công nghiệp năm 2021
04:04 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Công nghệ thông tin Xét tuyển ngành Công nghệ thông tin năm 2021
04:00 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Cắt gọt kim loại Xét tuyển nghề Cắt gọt kim loại năm 2021
03:50 | 01/03/2021
Xét tuyển ngành Công nghệ ô tô Xét tuyển nghề Công nghệ ô tô năm 2021
05:58 | 21/01/2021
Thông tin tuyển sinh năm 2021 Xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm 2021
Trang:   1 | 2