• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông tin tuyển sinh

Cơ hội nhận học bổng lên đến 20 triệu đồng/ 1 năm

04:40 | 15/04/2024
Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương đang thực hiện chính sách học bổng lên đến 20 triệu đồng mỗi năm cho học sinh sinh viên có thành tích học tập tốt. Ngoài ra, các bạn còn có cơ hội nhận được học bổng từ các doanh nghiệp hợp tác với trường. Đây là một cơ hội quý báu để khuyến khích và động viên sự phấn đấu của sinh viên trong hành trình học tập và phát triển bản thân.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác