• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông tin tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh các lớp Văn hóa Trung học phổ thông dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trình độ trung cấp năm 2024

01:37 | 14/05/2024
         Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

         Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

         Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BGĐT, ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định việc giảng dạy khối kiến thức văn hoá trung học phổ thông trong cơ sở Giáo dục nghề nghiệp;
         Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-CĐVHBD, ngày 26/4/2024 của Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương về việc quy định mức học phí học văn hoá trung học phổ thông 4 môn,
         Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương thông báo về việc tuyển sinh các lớp chương trình đào tạo khối lượng kiến thức Văn hóa Trung học phổ thông đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trình độ trung cấp năm 2024, cụ thể như sau:
1. Đối tượng
Học sinh trúng tuyển hệ Trung cấp năm 2024 và các học sinh Trung cấp đang theo học tại trường có nhu cầu đăng ký học chương trình đào tạo khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.
         2. Chương trình đào tạo khối kiến thức văn hoá THPT
         - Đối với các nghề Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử, Kỹ thuật máy lạnh điều hoà không khí, Công nghệ ô tô, Quản trị mạng máy tính: Tổ chức đào tạo các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Vật lí.
         - Đối với các nghề Kế toán doanh nghiệp, Cắt gọt kim loại: Tổ chức đào tạo các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Hoá học.
         - Khối lượng chương trình đào tạo: 840 giờ/khoá.
         - Sau khi học sinh đã học và thi đạt yêu cầu thì được cấp giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT để theo học trình độ Cao đẳng (không đủ điều kiện để đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia).
         3. Mức học phí: 4.200.000 đồng/học sinh/khóa học
         4. Cách thức đăng ký và đóng học phí
         - Phụ huynh nhận phiếu đăng ký (theo mẫu của trường) tại phòng Đối ngoại - Quản lý khoa học, ghi thông tin và phụ huynh ký tên xác nhận đồng ý cho học sinh đăng ký học.
         - Phụ huynh nộp phiếu đăng ký và đóng tiền tại phòng Tài chính - Kế toán.
4. Thời gian đăng ký và đóng học phí
- Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 31/8/2024
5. Thời gian dự kiến tổ chức đào tạo: Từ tháng 10/2024
         Trên đây là thông báo tuyển sinh các lớp chương trình đào tạo khối lượng kiến thức văn hóa Trung học phổ thông đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học trình độ trung cấp năm 2024. Sau thời hạn nêu trên, phụ huynh không đăng ký và không đóng học phí, học sinh sẽ không có tên trong danh sách học văn hóa THPT./.
Nơi nhận:     
- Ban Giám hiệu;
- Phòng TC-KT (thu HP);
- Đăng website;
- Lưu: ĐN, VT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 Nguyễn Tấn Trung
  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác