• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo nhận hồ sơ đăng ký vào Ký túc xá năm học 2023 - 2024

01:52 | 20/07/2023

Thực hiện Quyết định số 557/QĐ-CĐVHBD, ngày 04/12/2020 của của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương về việc Quy định mức thu tiền ở Ký túc xá cho học sinh, sinh viên; Quyết định số 568/QĐ-CĐVHBD, ngày 11/12/2020 của của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương về việc ban hành Nội quy ký túc xá và Quy chế công tác quản lý học sinh – sinh viên ký túc xá;

Phòng Công tác học sinh – sinh viên thông báo đến tất cả học sinh – sinh viên (HSSV) của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương về việc đăng ký lưu trú tại Ký túc xá (KTX), nội dung cụ thể như sau:

I. Đối tượng: Học sinh – sinh viên đang học tập tại Trường

II. Ưu tiên các đối tượng HSSV như sau:

1. HSSV hiện đang lưu trú tại KTX.

2. Thứ tự đối tượng ưu tiên theo quy chế hiện hành:

Khi tiếp nhận HSSV vào ở KTX, trong trường hợp số người có nguyện vọng vào ở KTX lớn hơn khả năng tiếp nhận của KTX thì thứ tự ưu tiên theo đối tượng HSSV như sau:

2.1. Con anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động;

2.2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người có công;

2.3. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;

2.4. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;

2.5. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo;

2.6. Con mồ côi cả cha và mẹ;

2.7. HSSV có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

2.8. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;

2.9. Con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước;

2.10. HSSV nữ;

2.11. HSSV tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường, Phòng Công tác HSSV, Đoàn Thanh niên hoặc các tổ chức xã hội khác tổ chức.

2. Ưu tiên khác:

2.1. HSSV cùng giới tính, học cung lớp, cùng quê đăng ký ở chung phòng;

2.1. Các trường hợp khác theo sự bố trí của tổ chức quản lý KTX.

III. Số lượng tiếp nhận hồ sơ xét duyệt: Nhận đến khi hết số chỗ ở.

IV. Hồ Sơ đăng ký:

1. Đơn xin vào KTX (tải tại đây) + Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (tải tại đây) hoặc nhận mẫu trực tiếp tại phòng quản lý KTX, phòng Công tác HSSV .

2. Hai (02) bản photocopy căn cước công dân (không cần chứng thực);

3. Ba (03) tấm hình 3x4cm (nền trắng, áo màu nổi trên nền trắng);

4. Chứng nhận ưu tiên có xác nhận của địa phương không quá 06 tháng (nếu có);

IV. Chi phí:

- Mức phí phòng ở đóng 1.000.000 đồng/HSSV/học kỳ (phòng ở tối đa 4 HSSV).

Stt

Học kỳ

Thời gian

Số tháng

1

I

05/9/2023 đến 18/02/2024

5

2

II

01/3/2024 đến 31/7/2024

5

+ HSSV đăng ký mới: Nộp 1 lần/học kỳ (chậm nhất sau 03 ngày kể từ khi phòng Công tác HSSV tiếp nhận hồ sơ.

+ HSSV đang ở KTX: Nộp 1 lần vào tuần đầu của mỗi học kỳ

- Mức phí đăng ký lưu trú: 20.000 đồng/HSSV/1 lần đăng ký mới (Ông Nguyễn Xuân Bình - Cán bộ quản lý KTX thu và nộp cho công an phường Hiệp Thành)

- Mức chi phí điện, nước sinh hoạt: tiền điện: 2.500đ/KW, tiền nước: 15.000đ/m3. (cán bộ quản lý KTX thông báo chi phí đến HSSV được biết vào ngày cuối cùng hàng tháng. HSSV nộp tiền tại Phòng TC-KT vào tuần đầu của tháng sau)

+ Chi phí phát sinh khác: các vi phạm làm hư hao tài sản, điện, nước.

* Trường hợp chuyển khoản:

Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương

Số tài khoản:   1016953056                                           

Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Vietcombank)

Nội dung chuyển tiền: Nếu chuyển tiền phòng ở thì ghi:

Mã số sinh viên (nếu có), Họ tên, ngày tháng năm sinh, Lớp, KTX HKI/năm học

Ví d: 191201001, Nguyen Van A, 01/01/2001, Lop C23OT1, KTX HKI/23-24.

V. Quy trình, thời gian nộp hồ sơ, công bố kết quả, đóng phí phòng ở

1. Đăng ký xét duyệt: HSSV nộp hồ sơ KTX trực tiếp tại Phòng Công tác HSSV. Hồ sơ được xem xét và trả kết quả trong ngày;

2. Nộp tiền phòng ở: HSSV nộp đơn đã được duyệt và nộp tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán (Cơ sở 1) trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày được xét duyệt. Sau thời gian này, nếu HSSV không đóng đủ phí thì xem như không đăng ký hồ sơ.

3. Sau khi hoàn thành 2 bước trên, HSSV đem theo Căn cước công dân (bản gốc) kèm theo phiếu thu đến Ký túc xá gặp cán bộ quản lý KTX để được nhận phòng ở.

VI. Thông tin liên hệ: HSSV cần thêm thông tin và hướng dẫn, vui lòng liên hệ: Phòng Công tác HSSV, điện thoại: 02743.858374. /.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- Các phòng, khoa (phối hợp);

- Niêm yết Website;

- Lưu HSSV.

 

TM.PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trịnh Thanh Danh

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác