• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2023 tại ký túc xá

01:52 | 20/07/2023

Căn cứ Thông báo số 286/TB–CĐVHBD ngày 18 tháng 7 năm 2023, kế hoạch nghỉ hè năm 2023 của trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương, để chuẩn bị các điều kiện bố trí chỗ ở cho học sinh - sinh viên (HSSV) có nhu cầu ở lại hè tại Ký túc xá (KTX)  tháng 8/2023.

Phòng Công tác HSSV thông báo đến tất cả HSSV đang lưu trú tại KTX một số nội dung như sau:

1. Trước khi nghỉ hè:

- Đối với HSSV đã hết khóa học tại trường:

Thành viên trong phòng về sau cùng phải có trách nhiệm đảm bảo phòng ở, hành lang trước phòng ở đã vệ sinh sạch sẽ, báo cáo và bàn giao cho nhân viên quản lý KTX (ông Nguyễn Xuân Bình) ký giao nhận hiện trạng phòng ở:

+ Khoá nước, rút hết tất cả các phích cắm ra khỏi ổ điện, khoá cửa phòng cẩn thận;

+ Không được để lại tài sản (nếu để lại thì cá nhân tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình).

- Đối với HSSV còn tiếp tục khóa học tại trường

+ HSSV về quê: Thành viên trong phòng về sau cùng phải có trách nhiệm đảm bảo phòng ở, hành lang trước phòng ở đã vệ sinh sạch sẽ, báo cáo và bàn giao cho nhân viên quản lý KTX (ông Bình) ký giao nhận hiện trạng phòng ở:

* Khoá nước, rút hết tất cả các phích cắm ra khỏi ổ điện, khoá cửa phòng cẩn thận;

* Không được để lại tài sản có giá trị trong phòng (nếu để lại thì cá nhân tự chịu trách nhiệm với tài sản của mình);

* Đăng ký ngày quay lại ở KTX năm học 2023 – 2024 (đối với chưa hết khóa học tại trường nếu có nhu cầu).

* Thời hạn hoàn thành: trước ngày 31/7/2023.

+ HSSV không về quê: Nếu HSSV có nhu cầu ở lại KTX trong dịp nghỉ hè thì phải đăng ký trực tiếp cho ông Bình và chuyển khoản tiền phòng ở KTX: 200.000đ/tháng/HSSV (tháng 8/2023). Thời hạn hoàn thành: trước ngày 31/7/2023.

Ghi chú:

- Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương 
         + Số tài khoản: 1016953056 Tại Ngân hàng Vietcombank

+ Nội dung chuyển tiền: Họ tên HSSV, ngày tháng năm sinh, Lớp, KTX8 HKII 2022-2023

               Ví dụ: Nguyen Van A, 01/01/2001, Lop C22OT1, KTX8 HKII 2022-2023

2. Trong thời gian nghỉ hè:

- Hàng ngày, ông Bình đóng mở cổng ra vào KTX theo quy định.

- Ông Bình phối hợp với đội ngũ bảo vệ của Nhà trường (cơ sở 2) xử lý đóng mở cổng ra vào, mọi sự cố khẩn cấp để đảm bảo an ninh, an toàn cháy nổ tại KTX trong dịp nghỉ hè.

- HSSV ở lại KTX chấp hành nghiêm các quy định của KTX, báo cáo kịp thời cho ông Bình về các vấn đề phát sinh, xảy ra tại KTX.

3. Sau khi nghỉ hè

+ KTX sẽ tiếp nhận HSSV nội trú quay lại từ ngày 04/9/2023 (Thứ Hai).

+ HSSV nộp tiền phòng ở Học kỳ I năm học 2023 – 2024 tại phòng Tài chính - Kế toán tại Cơ sở 1 hoặc chuyển khoản. Thời hạn theo Thông báo số 12/TB-HSSV-KTX ngày 19/7/2023.

Ghi chú:

- Khi bàn giao phòng gửi lại chìa khóa phòng cho chú Bình

- Thông tin chuyển khoản:

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương  
         + Số tài khoản: 1016953056 Tại Ngân hàng Vietcombank

+ Nội dung chuyển tiền: Họ tên HSSV, ngày tháng năm sinh, Lớp, KTX HKI 2023-2024

               Ví dụ: Nguyen Van A, 01/01/2001, Lop C22OT1, KTX HKI 2023-2024

 

Phòng Công tác HSSV phân công tạm thời thầy Bùi Văn Thanh phụ trách chung về công tác quản lý KTX phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện trước Ban Giám hiệu.

Trên đây là thông báo về việc nghỉ hè năm 2023 tại Ký túc xá, đề nghị các cá nhân và đơn vị liên quan thực hiện tốt Thông báo này./.

 

 Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (b/c);

- P.TC-HC, P.TC-KT (phối hợp t/h);

- HSSV ở KTX;

- Lưu HSSV.

 

TM.PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Trịnh Thanh Danh

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác