• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo tổ chức đào tạo Quốc phòng và An ninh, học kỳ II, năm học 2021-2022

09:43 | 15/02/2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đào tạo môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Học kỳ II, năm học 2021-2022

 
   

 

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2021 - 2022;

Căn cứ Công văn số 18/TTGDQPAN-ĐT ngày 07/02/2022 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh của Trường Quân sự - Quân đoàn 4 về việc thông báo thời gian phối hợp tổ chức thực hiện liên kết giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên;

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương thông báo tổ chức đào tạo môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh, Học kỳ II, năm học 2021-2022, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng đào tạo

- Học sinh các lớp trình độ Trung cấp Khoá IV (2020 -2022).

- Học sinh học lại môn học GDQP&AN (Đăng ký, đóng học phí  học lại tại phòng Đào tạo - Cơ sở 1).

2. Thời gian học tập:

Học tập trung: từ ngày 28/02/2022 đến hết ngày 05/3/2021.

3. Địa điểm học tập:

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự - Quân đoàn 4.

(Địa chỉ: Số 02, đường ĐT743, P.Bình Hòa, TP.Thuận An, T.Bình Dương).

4. Phương tiện đưa đón học sinh:

Nhà trường chuẩn bị xe đưa, đón học sinh trong quá trình học tập môn học.

- Trước 06h30, ngày 28/02/2022: Học sinh tập trung tại Cơ sở 1, giáo viên chủ nhiệm của từng lớp điểm danh, theo xe đưa và bàn giao học sinh cho Trường Quân sự- Quân đoàn 4;

- 13h00, ngày 05/3/2022: giáo viên chủ nhiệm tiếp nhận học sinh tại Trường Quân sự - Quân đoàn 4, theo xe đưa học sinh về lại Cơ sở 1.

5. Quy định về sinh hoạt tại Trường Quân sự:

Thực hiện theo quy định của Trường Quân sự - Quân đoàn 4:

- Trường Quân sự tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh trong thời gian học tập môn học (Tiền ăn 65.000đ/người/ngày, chia thành 03 bữa sáng, trưa, tối; học sinh chuẩn bị kinh phí và đóng tại Trường Quân sự vào ngày nhập học).

- Học sinh phải đem theo chiếu ngủ, bát đũa, đồ dùng sinh hoạt cá nhân (Học sinh được mượn: 02 bộ quần áo K03, 01 bộ chăn màn, 01 đôi dép nhựa, 01 cái ba lô, 01 cái mũ, 01 dây thắt lưng và đồ dùng sinh hoạt chung, cuối khóa học phải trả tiền giặt quân trang cá nhân của mình theo khung giá qui định);

- Học Sinh tự trang bị 01 đôi giầy bata;

- Không giải quyết ra ngoài trong suốt thời gian huấn luyện (trừ các trường hợp đặc biệt, học sinh có đơn và được nhà trường đồng ý);

- Học Sinh không mang xe máy đến trường Quân sự - Quân đoàn 4.

* Lưu ý: Theo quy định, chương trình môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh sẽ được đào tạo cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện, sinh hoạt trực tiếp tại Trường Quân sự - Quân đoàn 4. Trong suốt quá trình tham gia học tập, nhà trường đề nghị tất cả học sinh nghiêm túc thực hiện nội quy, quy chế Quản lý Học sinh - sinh viên của Trường Quân sự - Quân đoàn 4 (Các nội dung cụ thể của quy chế, học sinh sẽ được Giáo viên chủ nhiệm triển khai trước khi tham gia môn học).

Trên đây là Thông báo về việc tổ chức đào tạo môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho học sinh, Học kỳ II, năm học 2021-2022 của Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương. Đề nghị các trưởng khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm, học sinh các lớp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các Khoa; GVCN; Học sinh (t/h)

- Lưu: VT, PĐT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

 

 

Nguyễn Tấn Trung

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác