• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Tin mới

Cổng thông tin tra cứu hoạt động học tập rèn luyện HSSV, hoạt động đào tạo của nhà trường

12:00 | 08/09/2019
Ứng dụng tích hợp cổng thông tin điện tử tra cứu vào hệ thống website nhà trường, là kết quả của việc đồng bộ phần mềm quản lý đào tạo Digalaxy SIMS.NET

Link truy cập cổng thông tin: http://pmdt.viethanbd.edu.vn/

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác