• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Tin mới

Triển khai hệ thống phần mềm quản lý đào tạo Digalaxy SIMS.NET

12:00 | 08/09/2019
Phần mềm quản lý trường học được thiết kế thông minh, theo đúng quy trình quản lý và qui chế của bộ. Khả năng linh hoạt cao cho cả hệ niên chế vào tín chỉ. Hệ thống phần mềm đã được áp dụng rộng rãi cho các trường học trong cả nước đào tạo ở các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp,...


Các phân hệ chính của phần mềm quản lý đào tạo toàn diện:

     1. Quản lý tuyển sinh.
     2. Quản lý học sinh sinh viên.
     3. Quản lý đào tạo.
     4. Quản lý sắp thời khoá biểu tự động.
     5. Quản lý giờ dạy giảng viên.
     6. Quản lý tài chính.
     7. Quản lý hồ sơ cán bộ nhân viên.
     8. Scan điểm thông minh.
     9. Ngân hàng đề nghi trắc nghiệm
    10. Cổng thông tin điện tử. 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: