• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ X (2022-2023)

04:14 | 28/09/2022

THÔNG TIN, THỂ LỆ HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ X NĂM 2022 - 2023 (08/09/2022)

1. Đơn vị tổ chức

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (thường trực Ban Tổ chức).

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM tỉnh Bình Dương.

- Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

2.  Đối tượng dự thi

- Cá nhân dự thi: Mọi công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam.

- Tổ chức dự thi: Mọi tổ chức đã được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

3. Đề tài và lĩnh vực tham gia

Hội thi gồm các giải pháp kỹ thuật thuộc các lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hoá chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục và đào tạo.

4. Cơ cấu giải thưởng

Giải Nhất: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

- Giải Nhì, mỗi giải trị giá 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng);

- Giải Ba, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng);

- Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng);

- Giải phong trào, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng);

5. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi được coi là hợp lệ nếu nội dung giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực nêu tại điều 3 của thể lệ này, hồ sơ (theo mẫu) gồm:

* Phiếu dự thi (theo mẫu-Phiếu đăng ký dự thi): Phải xác định rõ tên, địa chỉ, các thông tin liên quan của tổ chức, cá nhân tham gia dự thi và phải có dấu xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi tác giả công tác, cư trú (01 bộ);

* Bản mô tả giải pháp dự thi (theo mẫu-Bản mô tả); bản nhận xét đánh giá; hình ảnh của mô hình, sản phẩm mẫu; hợp đồng và các file tài liệu, nộp 07 bộ tài liệu bản cứng và 01 bộ file mềm;

Bản mô tả giải pháp:

- Tên giải pháp dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký dự thi).

- Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có): Mô tả ngắn gọn các giải pháp kỹ thuật đã biết trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

- Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới, tính sáng tạo của giải pháp dự thi: Mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ và rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đây là giải pháp sáng tạo hoàn toàn mới hoặc đã có những sáng kiến, cải tiến mới được áp dụng để khắc phục những nhược điểm, nâng cao tính năng kỹ thuật của giải pháp đã biết.

- Khả năng áp dụng: Đã được áp dụng tại đâu; được chứng minh thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng.

- Hiệu quả kinh tế của giải pháp dự thi: Là lợi ích trực tiếp có thể thu được do áp dụng giải pháp mới vào sản xuất. Có bản tính toán kinh tế so với giải pháp cũ hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam.

- Hiệu quả xã hội: Như cải thiện đời sống, nâng cao trình độ dân trí, bảo vệ sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, ...

* Toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Các tác giả có thể gửi kèm theo mô hình, sản phẩm chế thử (nếu có: 01 bộ), sơ đồ công nghệ, các bản vẽ, hình ảnh, các tính toán minh họa.

* Trường hợp đặc biệt:

- Lĩnh vực Y dược: Các kết quả nghiên cứu và thử nghiệm trên người, cần thiết phải có giấy xác nhận thông qua của hội đồng y đức cấp cơ sở (ví dụ: cấp trường, cấp cơ quan, trung tâm...).

Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải: Riêng với các máy móc, thiết bị là sản phẩm của giải pháp dự thi thuộc Lĩnh vực Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải nếu thuộc danh mục các thiết bị máy móc phải kiểm định an toàn khi sử dụng thì phải có chứng chỉ hợp lệ của cơ quan được phép kiểm định cấp phép hoạt động theo qui định của pháp luật.

* Các tài liệu khác (nếu có).

Mẫu hồ sơ dự thi và mọi thông tin về Hội thi được đăng trên website: www.lhhkhktbinhduong.vn

6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ 

*  THỜI GIAN THỰC HIỆN:

- Giải pháp dự thi bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày công bố thể lệ đến hết tháng 04 năm 2023

- Chấm các giải pháp dự thi: Tháng 6 và tháng 7 năm 2023.

- Ban tổ chức xét giải: Tháng 8 năm 2023.

- Lễ tổng kết và trao giải: Tháng 10 năm 2023.

*  HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

 Nộp trực tiếp

- Địa chỉ nộp hồ sơ:

+ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bình Dương – Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ X (2022 – 2023)

+ Địa chỉ: Số 26, đường Đoàn Thị Liên, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

+ Điện thoại/Fax: 0274. 3840554 – 0989910516 (Tuyết Mai)

+ Email: hoithistktbinhduong@gmail.com

 Nộp trực tuyến

- Đường link nộp hồ sơ: hoithistktbinhduong.lhhkhktbinhduong.vn

Xem thể lệ cuộc thi tại đây

Mẫu Phiếu đăng ký dự thi tại đây

Mẫu Bản mô tả giải pháp dự thi tại đây

Mẫu xác nhận hiệu quả tại đây

 


  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác