• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo tổ chức tọa đàm trực tuyến “Tự tin khi phỏng vấn tại doanh nghiệp”

04:30 | 09/11/2021

 

 

THÔNG BÁO

Tổ chức tọa đàm trực tuyến “Tự tin khi phỏng vấn tại doanh nghiệp”

Với mục tiêu trang bị những kỹ năng mềm cần thiết giúp học sinh, sinh viên tự tin ứng tuyển việc làm sau khi ra trường, Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương phối hợp với Công ty TNHH CCL Label Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Tự tin khi phỏng vấn tại doanh nghiệp”.

1. Đối tượng tham dự

Học sinh, sinh viên năm cuối của các khoa: Cơ khí, Công nghệ ô tô, Điện, Điện tử.

2. Thời gian và hình thức tổ chức

- Thời gian: từ 10 giờ đến 12 giờ, thứ Sáu, ngày 19/11/2021.

- Hình thức tổ chức: trực tuyến (online)

3. Cách thức đăng ký, tham dự

- Cách thức đăng ký: học sinh, sinh viên chọn vào đây hoặc truy cập vào đường link sau để đăng ký thông tin tham dự: https://bit.ly/3qjjZ0o

- Cách thức tham dự: học sinh, sinh viên chọn vào đây hoặc truy cập vào đường link sau để tham dự chương trình tọa đàm trực tuyến “Tự tin khi phỏng vấn tại doanh nghiệp”: https://bit.ly/3D0UaFQ

4. Nội dung chương trình

Thời gian

Nội dung chương trình

10 giờ

Giới thiệu chào mừng

10 giờ 10 phút

Chuyên đề 1: Sinh viên kỹ thuật mới ra trường cần chuẩn bị những gì?

10 giờ 50 phút

Chuyên đề 2: Cách để bẻ khóa 8 câu hỏi của nhà tuyển dụng

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: