• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta
Chào mừng tân sinh viên, học sinh nhập học năm 2023
Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 Năm 2019, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương đã không ngừng nỗ lực để đưa nhà trường phát triển về mọi mặt ...