• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta
Xét tuyển cao đẳng liên thông năm 2023
Đăng ký xét tuyển cao đẳng, trung cấp năm 2023

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 Năm 2019, toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Trường cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương đã không ngừng nỗ lực để đưa nhà trường phát triển về mọi mặt ...