• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5

08:07 | 15/04/2024

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương,

Nghỉ lễ 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024

 

 
   

 

Căn cứ Khoản 1, Điều 112 Bộ Luật Lao động năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1570/TB-BLĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thông báo hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024;

Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương thông báo đến Viên chức, Người lao động, Học sinh - Sinh viên về thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2024 như sau:

  1. Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên được nghỉ ngày 18/4/2024 (nhằm ngày 10/3 âm lịch)

  1. Nghỉ lễ ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 Và ngày Quốc tế Lao động 01/5

Viên chức, người lao động, học sinh – sinh viên được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy, ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư, ngày 01/5/2024.

Lịch làm việc, giảng dạy, học tập của toàn trường được thực hiện làm bù vào ngày thứ Bảy (04/5/2024).

* Trước và trong thời gian nghỉ lễ, Nhà trường yêu cầu:

- Các Phòng, Khoa, Trung tâm: tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập, niêm phong xưởng; kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý;

- Phòng Đào tạo: bố trí lịch học bù các ngày nghỉ lễ cho các lớp học để không làm ảnh hưởng đến tiến độ đào tạo chung của toàn trường;

- Phòng TC-HC: kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; lên lịch phân công trực bảo vệ cơ quan;

- Phòng CT-HSSV: tổ chức trực, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, mỹ quan, phòng chống cháy nổ khu vực ký túc xá.

Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

                                                                         HIỆU TRƯỞNG
                                                                                   (đã ký)

                                                                   NGUYỄN TẤN TRUNG

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: