• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo nhận hồ sơ học lái xe ô tô cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội Năm 2022

01:40 | 13/09/2022

THÔNG BÁO

V/v đào tạo lái xe ô tô cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội

Năm 2022

 
 

 

Căn cứ Quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Bảng đơn giá dịch vụ đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-CĐVHBD ngày 30/6/2022 của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương về việc quy định mức thu học phí học lái xe ô tô các hạng B2, C, D, E;

Nhà trường thông báo về việc đào tạo lái xe ô tô cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 như sau:

1. Về hồ sơ đăng ký học lái xe ô tô:

1/ Thẻ đào tạo nghề trình độ sơ cấp còn thời hạn đào tạo nghề (bản gốc).

2/ Quyết định xuất ngũ hoặc giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện (bản sao).

3/ Giấy cam kết chưa được hỗ trợ đào tạo nghề từ chính sách (theo mẫu).

4/ Giấy chứng nhận tự tạo việc làm (theo mẫu).

5/ Đơn xin học nghề (theo mẫu).

6/ 01 CMND/CCCD photo.

7/ 01 giấy phép lái xe hạng A1, A2 loại FET photo ( nếu có)

8/ 04 hình 3x4, phông xanh.

9/ Giấy khám sức khỏe (học viên khám và nộp khi có thông báo của nhà trường).

2. Về học phí, chế độ chính sách hỗ trợ:

- Người học (đối tượng bộ đội xuất ngũ) được hưởng các chế độ chính sách hỗ trợ theo các Quyết định 2764/QĐ-UBND và 1631/QĐ-UBND nêu trên, bao gồm: tiền học phí học lái xe ô tô hạng B2 (11.000.000 đồng) hoặc hạng C (13.050.000 đồng).

- Học viên tham gia khoá học nộp học phí bổ sung theo Quyết định 291/QĐ-CĐVHBD nêu trên: tiền học phí (bổ sung) học lái xe ô tô hạng B2 (1.000.000 đồng) hoặc hạng C (950.000 đồng).

3. Về thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và học phí bổ sung:

+ Thời gian: các ngày làm việc trong tuần, từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/9/2022 (thứ Sáu).

+ Địa điểm: Trung tâm Đào tạo lái xe, Trường CĐ Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương - Cơ sở 2. (Địa chỉ: số 100, đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

+ Đường đi theo googlemap: chọn vào đây

* Chi tiết liên hệ: 0942.238393 (thầy Tuấn).

4. Thời gian khai giảng: dự kiến vào tháng 10/2022.

 

Trên đây là thông báo đào tạo lái xe ô tô cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương. Đề nghị các đơn vị phòng/ trung tâm, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

 Nơi nhận:

- TTĐTLX;

- Phòng ĐN-QLKH (thông báo cho HV);

- Phòng TC-KT;

- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 
   

 

 

Nguyễn Tấn Trung

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ: