• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Hoạt động

Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”

09:38 | 13/04/2022

Căn cứ Kế hoạch số 153-KH/ĐU ngày 07/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022, Đảng ủy Trường tổ chức học tập chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ” bắt đầu vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13/4/2022 tại Phòng họp A2.1 Nhà trường (Số 6 đường Đồng Cây viết, khu phố 1, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Với sự tham dự theo đúng thành phần triệu tập gồm có 25 cán bộ chủ chốt. Qua các hoạt động tương tác thông tin chuyên đề giữa đồng chí Nguyễn Tấn Trung – Bí thư Đảng bộ Trường và toàn thể cán bộ chủ chốt tạo nên một bầu không khí học tập nghiêm túc và tích cực thi đua.

Các chi bộ đã tổ chức thành công hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 cho toàn thể đảng viên và quần chúng theo đúng Kế hoạch số 153-KH/ĐU bằng các hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến hoàn thành vào ngày 22/4/2022.

Kết quả có 110/110 đảng viên và quần chúng tham gia học tập và viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022.

Một số hình ảnh trong buổi Hội nghị:

Đ/c Trịnh Thanh Danh – Bộ phận Đảng vụ Trường giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình Hội nghị

Đ/c Nguyễn Tấn Trung – Bí thư Đảng ủy Trường triển khai nội dung Chuyên đề năm 2022

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh cho toàn thể đảng viên và quần chúng, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thật thiết thực và xuyên suốt. Qua đó, đảng viên và quần chúng đăng ký cam kết thi đua hàng năm gắn chặt với nhiệm vụ chính trị được giao./.

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác