• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên trúng tuyển cao đẳng liên thông năm học 2021-2022

04:29 | 08/04/2022

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa

đối với sinh viên trúng tuyển cao đẳng liên thông năm học 2021-2022

 

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên trúng tuyển cao đẳng liên thông năm học 2021-2022 của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương,

Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương thông báo về việc tổ chức nhập học và sinh hoạt đầu khóa đối với sinh viên trúng tuyển cao đẳng liên thông năm học 2021-2022 như sau:

1. Thời gian nhập học

07 giờ 30 phút, Chủ Nhật, ngày 17/4/2022

2. Địa điểm tổ chức

Hội trường cơ sở 1, Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương.

(Địa chỉ: Số 6, đường Đồng Cây Viết, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

3. Nội dung sinh hoạt

- Sinh hoạt nội quy, quy chế HSSV.

- Sinh hoạt quy chế chuyên môn về học tập, hướng dẫn xem thời khóa biểu.

- Sinh viên sinh hoạt với khoa và giáo viên chủ nhiệm về vấn đề học tập, thời gian học, thời khóa biểu…

Nếu quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhập học, sinh viên không đến trường làm thủ tục nhập học mà không có lý do chính đáng thì trường sẽ hủy kết quả trúng tuyển../.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các phòng/ khoa (t/h);

- Lưu: VT, ĐN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Tấn Trung

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác