• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Thư viện hình ảnh

03:36 | 08/09/2020
Sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp trong giờ học Sinh viên nghề Kế toán doanh nghiệp trong giờ học tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương
03:36 | 08/09/2020
Sinh viên nghề Điện công nghiệp trong giờ học thực hành Sinh viên nghề Điện công nghiệp trong giờ học thực hành
03:36 | 08/09/2020
Sinh viên nghề Cơ điện tử Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương trong giờ học thực hành Sinh viên nghề Cơ điện tử Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương trong giờ học thực hành
03:36 | 08/09/2020
Sinh viên nghề Công nghệ ô tô trong giờ học thực hành Sinh viên nghề Công nghệ ô tô trong giờ học thực hành
03:36 | 08/09/2020
Sinh viên nghề Cắt gọt kim loại học thực hành trên máy CNC Sinh viên nghề Cắt gọt kim loại học thực hành trên máy CNC
03:36 | 08/09/2020
Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí Học sinh nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trong giờ thực hành
03:36 | 08/09/2020
Hình ảnh sinh viên khoa công nghệ thông tin Sinh viên khoa công nghệ thông tin trong giờ thực hành tại phòng vi tính