• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Việc làm

LEGO MANUFACTURING VIỆT NAM tuyển dụng:

12:04 | 04/04/2024

THÔNG TIN NGÀY HI TUYN DNG CA

 LEGO MANUFACTURING VIT NAM TI AEON MALL BÌNH DƯƠNG CANARY

📣 Bn đang tìm kiếm mt cơ hi vic làm? Hãy đến vi LEGO Manufacturing Vit Nam!

🎉 Hãy đánh du lch trình ca bn cho Ngày Hi Tuyn Dng ti AEON Bình Dương vào ngày 20 - 21/04/2024

    🛵Ngày: 20-21/04/2024

    🛵Thi gian: 9:00 – 21:00

    🛵Đa đim: AEON Bình Dương

Bn s có cơ hi trc tiếp gp g đi ngũ tuyn dng ca LEGO Manufacturing Vit Nam, đăng ký tham gia phng vn mà không cn hn trước và khám phá nhiu cơ hi vic làm hp dn. Và còn nhiu hơn thế na, hãy cùng gia đình bn đến tham gia nhng trò chơi và hot đng vui nhn cùng chúng tôi, đây không ch là Ngày Hi Vic Làm mà còn là mt tri nghim thú v cho c gia đình! 🎉👨👩👧👦🎈

Ti LEGO Manufacturing Vit Nam, chúng tôi chuyên sn xut và mang các sn phm đ chơi LEGO đến khách hàng và tr em trên toàn thế gii. Sn xut là hot đng ch lc ca Tp đoàn LEGO, chính vì vy chúng tôi đang tìm kiếm nhiu đng đi gia nhp vào t chc và đng hành trong quá trình phát trin nhanh chóng trong tương lai. Bn đã sn sàng đ đi mt vi th thách mi chưa?
📨 Đăng ký phng vn trc tiếp ti: https://lnkd.in/g7Rkcetn.

📨 Vui lòng truy cp  www.lego.com/careers/lego-manufacturing-vietnam đ khám phá nhiu cơ hi vic làm ti Tp Đoàn LEGO.

 

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác