• Youtube Ctta
 • Google plus Ctta
 • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

Điện công nghiệp

05:10 | 21/01/2020

1. Thông tin chung về nghề:

 • Mã ngành, nghề: Cao đẳng : 6520227 ; Trung cấp : 5520227
 • Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp.
 • Hình thức đào tạo: Chính quy.
 • Đối tượng tuyển sinh:
 • Cao đẳng: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương,
 • Cao đẳng liên thông: Tốt nghiệp Trung cấp, hoàn thành 4 môn VH THPT bổ sung (Văn - Toán - Lý - Hóa),
 • Trung cấp: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Thời gian đào tạo:
 • Cao đẳng: 2,5 năm
 • Cao đẳng liên thông: 1,5 năm
 • Trung cấp: 2 năm

2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

 • Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.
 • Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.
 • Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường.
 • Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ  thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình.
 • Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành.
 • Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ:

 • Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp.
 • Làm việc trong các tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.
 • Đảm nhận các vị trí công việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm ; Hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ xác định ; Đánh giá, tự chịu trách nhiệm cá nhân và của nhóm thực hiện.
 • Tự tạo việc làm: Mở các cơ sở bảo trì, xản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực điện.
 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ:
Các tin khác