• Youtube Ctta
 • Google plus Ctta
 • Facebook Ctta

Các ngành nghề đào tạo

Kế toán doanh nghiệp

05:30 | 21/01/2020

1. Thông tin chung về nghề:

 • Mã ngành, nghề: Cao đẳng : 6340302 ; Trung cấp : 5340302
 • Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp.
 • Hình thức đào tạo: Chính quy.
 • Đối tượng tuyển sinh:
 • Cao đẳng: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương,
 • Cao đẳng liên thông: Tốt nghiệp Trung cấp, hoàn thành 4 môn VH THPT bổ sung (Văn - Toán - Lý - Hóa),
 • Trung cấp: Tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Thời gian đào tạo:
 • Cao đẳng: 2,5 năm
 • Cao đẳng liên thông: 1,5 năm
 • Trung cấp: 2 năm

2. Mục tiêu đào tạo cụ thể:

 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
 • Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
 • Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
 • Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 • Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
 • Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
 • Phân tích được cơ bản tình hình kinh tế tài chính trong doanh nghiệp.
 • Có đủ kiến thức và các khả năng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nói chung và tài chính kế toán nói riêng với nhiệm vụ của nhân viên kế toán doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhiệm được các vị trí:

 • Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;
 • Làm kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;
 •   Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ:
Các tin khác