• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta
05:36 | 21/01/2020
Công nghệ ô tô Mục tiêu đào tạo cụ thể: Lựa chọn đúng và sử dụng thành thạo các loại dụng cụ, thiết bị tháo, lắp, đo và kiểm tra trong ngành Công nghệ ôtô; Thực hiện công việc tháo, lắp, kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa các cơ cấu và các hệ thống cơ bản trong ôtô đúng quy trình kỹ thuật và đảm bảo an toàn lao động; Thực hiện được công việc kiểm tra, chẩn đoán và khắc phục các sai hỏng của các hệ thống điều khiển bằng điện tử; khí nén và thủy lực trong ôtô; Lập được quy trình kiểm tra, chẩn đoán, bảo dưỡng và sửa chữa ôtô đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và an toàn; Lập được kế hoạch sản xuất; tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp; Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong công việc; sử dụng máy vi tính tra cứu được các tài liệu chuyên môn và soạn thảo văn bản; Làm được các công việc cơ bản của người thợ nguội, thợ hàn và thợ điện phục vụ cho quá trình sửa chữa ô tô; Có khả năng tiếp thu và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực ô tô; Đào tạo, bồi dưỡng được về kiến thức, kỹ năng nghề cho thợ bậc thấp hơn.
05:30 | 21/01/2020
Kế toán doanh nghiệp Mục tiêu đào tạo cụ thể: Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán; Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp; Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng; Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp; Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị; Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả; Phân tích được cơ bản tình hình kinh tế tài chính trong doanh nghiệp. Có đủ kiến thức và các khả năng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế nói chung và tài chính kế toán nói riêng với nhiệm vụ của nhân viên kế toán doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
05:25 | 21/01/2020
Công nghệ Hàn Mục tiêu đào tạo cụ thể: Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng; Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình; Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, Web, Mail; Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router; Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng; Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng; Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng; Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.
05:18 | 21/01/2020
Quản trị mạng máy tính Mục tiêu đào tạo cụ thể: Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng; Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình; Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server; Cài đặt, cấu hình và quản trị được các dịch vụ: DNS, DHCP, Web, Mail; Cấu hình được các thiết bị mạng thông dụng: Switch, Router; Xây dựng và triển khai được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng; Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng của hệ thống mạng; Xây dựng được các ứng dụng đơn giản trên hệ thống mạng; Kèm cặp, hướng dẫn được các thợ bậc thấp hơn.
05:10 | 21/01/2020
Điện công nghiệp Mục tiêu đào tạo cụ thể: - Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật. - Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. - Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường. - Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong tra cứu tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ thuật và kỹ năng sử dụng tin học trong phạm vi công việc của mình. - Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành. - Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
05:06 | 21/01/2020
Điện tử công nghiệp Mục tiêu đào tạo cụ thể: Sử dụng được một số thiết bị an toàn; Ứng dụng được tin học trong công tác văn phòng vào hoạt động nghề; Sử dụng được một số thuật ngữ tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành; Vận hành đ­ược các thiết bị điện, điện tử trong các dây chuyền công nghiệp; Lắp đặt, kết nối các thiết bị điện tử trong dây chuyền công nghiệp; Bảo trì, sửa chữa đư­ợc các thiết bị điện tử theo yêu cầu công việc; Thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng; Sử dụng được các phần mềm ứng dụng phục vụ cho chuyên nghành và  quản lý, tổ chức sản xuất; Lắp đặt và điều khiển được các động cơ điện 1 chiều, xoay chiều 1 pha và 3 pha theo yêu cầu; Lắp đặt và vận hành hệ thống khí nén cơ bản theo yêu cầu; Lắp ráp, lập trình và điều khiển rô bốt công nghiệp đơn giản; Chế tạo, lắp đặt hệ thống và vận hành rô bốt công nghiệp;