• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo về việc nộp học phí bổ sung kiến thức văn hóa Trung học phổ thông khóa V (K21 - Học kỳ 5)

01:22 | 09/11/2023

 LƯU Ý:

-  PH/HSSV chuyển khoản/ nộp TM không nhập số tài khoản của nhà trường, chỉ nhập số tài khoản theo file đính kèm + số tiền 400000.

 - PH/HSSV chuyển tiền trong khoảng thời gian thông báo nộp tiền: Từ  08/11/2023  đến 20/11/2023. Sau thời gian này sẽ không chuyển khoản được.

- Chọn vào đây để xem danh sách học sinh nộp tiền Văn hóa bổ sung

 - Chọn vào đây để xem hướng dẫn chuyển tiền

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác