• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta
Chúc mừng năm mới 2024
Chúc mừng năm mới Giáp thìn 2024
Chúc mừng năm mới 2024

Thông báo về việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện đăng ký tuyển sinh online năm 2021

Thông báo về việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện đăng ký tuyển sinh online năm 2021 Nhằm kịp thời cập nhật thông tin để nhà trường thực hiện gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT cho HSSV ...

Thông báo nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 Thông báo nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 Lưu ý: Thời gian chuyển khoản học phí từ 18/7/2023 đến 18/8/2023. - Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương. - Số tài khoản: 1016953056. ...