• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta
08:34 | 15/07/2023
Thông báo nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 Lưu ý: Thời gian chuyển khoản học phí từ 18/7/2023 đến 18/8/2023. - Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương. - Số tài khoản: 1016953056. - Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Dương (Vietcombank). - Nội dung chuyển tiền: Họ tên HSSV, ngày tháng năm sinh, Lớp, HP HKI/năm học - Ví dụ: Nguyen Van A, 01/01/2000, Lop C220T1, HP HKI 23-24. - Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản chịu.
01:06 | 06/09/2022
Thông báo thu BHYT,BHTN HSSV năm 2023 (lần 2)
01:44 | 01/09/2021
Thông báo về việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện đăng ký tuyển sinh online năm 2021