• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta
01:44 | 01/09/2021
Thông báo về việc cung cấp thông tin thẻ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên đã thực hiện đăng ký tuyển sinh online năm 2021 Nhằm kịp thời cập nhật thông tin để nhà trường thực hiện gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT cho HSSV, đảm bảo HSSV được hưởng đầy đủ các quyền lợi bảo hiểm được liên tục, Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương thông báo về việc về việc cập nhật thông tin thẻ BHYT đối với HSSV đã thực hiện đăng ký tuyển sinh online năm 2021 như sau: - Đối với HSSV đã nộp tiền tạm ứng: thực hiện khai báo thông tin thẻ BHYT online theo 2 cách: + Truy cập trang website của Trường tại địa chỉ: https://viethanbd.edu.vn/ vào mục Học viên, chọn Khai báo BHYT; + Hoặc truy cập vào đường link: http://forms.gle/8jwMs1sRqT6zF5pu5 - Đối với HSSV đã đăng ký tuyển sinh online nhưng chưa nộp tiền tạm ứng qua ngân hàng: đề nghị khẩn trương chuyển tiền tạm ứng trước ngày 10/9/2021, đồng thời truy cập vào đường link bên trên để cung cấp thông tin.