• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

08:34 | 15/07/2023

 -  Thời gian chuyển khoản học phí từ 18/7/2023 đến 18/8/2023.
 - Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương.
 - Số tài khoản:   1016953056.                                           
 - Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam  chi nhánh Bình Dương (Vietcombank).
 - Nội dung chuyển tiền: Họ tên HSSV, ngày tháng năm sinh, Lớp, HP HKI/năm học
 - Ví dụ:  Nguyen Van A, 01/01/2000, Lop C220T1, HP HKI 23-24.

 - Phí chuyển khoản: Bên chuyển khoản chịu.

Chọn vào đây để xem danh sách HSSV nộp học phí học kỳ I, năm học 2023-2024

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác