• Youtube Ctta
  • Google plus Ctta
  • Facebook Ctta

Đơn vị trực thuộc

03:19 | 17/09/2020
Khoa Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin của Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc tỉnh Bình Dương có bề dày phát triền hơn 10 năm tính từ năm được thành lập 2006 và là một trong những khoa đầu tiên của nhà trường. Hiện nay, với đội ngũ giáo viên và cán bộ trình độ cao có tâm huyết với giáo nghề nghiệp, bên cạnh đó Khoa trược trang bị cơ sở vật chất với 06 phòng máy tính thực hành sử dụng hoàn toàn trên thiết bị và công nghệ hiện đại, phục vụ tốt cho việc giảng dạy thực hành.
03:14 | 17/09/2020
03:14 | 17/09/2020
Giới thiệu khoa kinh tế Trường Cao đẳng Việt Hàn Bình Dương
03:11 | 17/09/2020
Giới thiệu về khoa điện của trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương
03:47 | 11/09/2020
Gioi thieu khoa oto
06:39 | 07/03/2020
03:01 | 07/03/2020
03:01 | 07/03/2020
03:01 | 07/03/2020