• Youtube Ctta
 • Google plus Ctta
 • Facebook Ctta

Đơn vị trực thuộc

Khoa cơ bản

03:14 | 17/09/2020

I. KHOA CƠ BẢN

1. Danh sách cán bộ, giáo viên của khoa

Stt Họ và tên Chức danh
1 Đinh Duy Thạch Trưởng khoa
2 Nguyễn Thị Hồng Huệ Phó trưởng khoa
3 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên
4 Nguyễn Thị Thúy Ngà Giáo viên
5 Hà Thị Phương Giáo viên
6 Nguyễn Ngọc Lam Giáo viên

2. Giới thiệu

     Khoa cơ bản được thành lập theo quyết định số 58/QĐ-CĐVHBD ký ngày 21/11/2017 của hiệu trưởng trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương.

Cơ cấu gồm: một trưởng khoa, một phó trưởng khoa và 4 giáo viên.

3. Chức năng, Nhiệm vụ

 • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường. Cụ thể, giảng dạy các môn học:

+ Ngoại ngữ

+ Tin học

+ Giáo dục thể chất

+ Quốc phòng – an ninh

+ Chính trị

+ Pháp luật

+ Các môn học văn hoá bổ trợ: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hoá học.

 • Quản lý giáo viên, người học thuộc đơn vị mình theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy; Biên soạn đề thi, đề kiểm tra, chấm thi do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung; Tổ chức thực hành, thực tập và thực nghiệm cho học sinh.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp, đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên và cán bộ, nhân viên thuộc khoa.
 • Phối hợp các tổ chức Công đoàn, đoàn TNCS HCM, giáo viên chủ nhiệm xây dựng đơn vị vững mạnh phục vụ nhiệm vụ giảng dạy học tập.
 • Tổ chức đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ cuối năm học đối với giáo viên do mình phụ trách
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

4. Một số hình ảnh dạy –học

 • Copy link
 • Mail
 • Twitter
 • Facebook
 • Chia sẻ:
Các tin khác