• Youtube Ctta
  • Facebook Ctta

Thông báo

Thông báo về việc nộp học phí học kỳ II, năm học 2023-2024

02:59 | 12/01/2024

Danh sách HSSV phải nộp học phí học kỳ II, năm học 2023 - 2024: /Media/1/files/1990/ds%20hssv%20phai%20nop%20hoc%20phi%20hk2%202023-2024.xlsx

 

  • Copy link
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
  • Chia sẻ:
Các tin khác